กรมบังคับคดี
ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศ

  • ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
  • รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
  • ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับประเมินสมรรถนะ
  • รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมิน
  • กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
  • ผังที่นั่งสอบ
  • ประกาศกรมบังคับคดี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

     
     
     
    powered by